Bez vzdělání to jde hůř

Představíte si něco, když se řekne výkaz zisků a ztrát, nebo slovo rozvaha? Dokážete si s takovými dokumenty poradit a umíte je vztáhnout na vašeho dodavatele? Pokud je tohle pro vás „španělská vesnice“, nemůžete se stát dobrým manažerem nákupu.

Ten by totiž měl mít ekonomické vzdělání, alespoň jeho minimum nebo příslušnou praxi. Je totiž jasné, že rozhodovat může jenom ten, kdo má informace.

Proč by měl mít manažer nákupu ekonomické vzdělání:

a)      Pokud se manažer nákupu domnívá, že základním a správným chováním je šetřit firmě peníze, není to správný manažer nákupu. Tohle totiž nemusí platit vždy!

b)      Minimálně je nutné, aby uměl pochopit, a hlavně si převést na čísla, jak firma funguje a jednotlivé činnosti podniku si odvodit ve finančních číslech.

c)      Musí se orientovat ve výkazu zisku a ztrát a také v rozvaze a také rozumět příjmu a výdeji peněžních prostředků.

d)     Jednou ze základních činností správného obchodníka, tedy manažera je, vybrat z výběrových řízení dodavatele firmy. A pokud se právě takový manažer nedokáže zorientovat ve spleti výrazů a čísel, nedokáže pak spolehlivě odhadnout do jaké míry je dodavatel pro firmu rizikovým partnerem.

e)      Správný manažer nákupu, nebo chcete-li nákupčí, by měl být ideálně schopen vypočítat, jaké slevě se rovná prodloužení splatnosti, o předem daný počet dní. Musí si umět spočítat, pokud mu dodavatel nabídne větší slevu nebo delší splatnost, zda je to pro firmu stále přínosné.

Proto se nedivte, že firmy, které vědí, chtějí na místa nákupčích lidi s ekonomickým vzděláním nebo povědomím o něm nebo lidi s praxí, kteří mohou být pro jejich firmu opravdovým přínosem.
 
A jak bychom to měli udělat my, kteří chceme začít podnikat, založit si vlastní firmu a ekonomické vzdělání nemáme? Hodně číst, sepisovat, seznámit se s co nejvíce informacemi, než se do podnikání pustíme!