Blíží se zápis do prvních tříd

Zápis dětí do prvních tříd je daný zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, proto se ho musí zúčastnit všichni děti předškolního věku. U zápisu se rozhodne, zda dítě, které již dosáhlo šestého roku věku, může nastoupit do první třídy, nebo mu z jistých důvodů bude povolen odklad školní docházky.

Koho do školy přijmou, a kdo dostane odklad?
Dítě může být přijato k plnění školní docházky jedině tehdy, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Pokud u dítěte něco vázne, škola doporučí návštěvu školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kteří po vyšetření dítěte dají buďto doporučení k přijetí či naopak odklad.

Co musejí děti u zápisu umět?
Přípravu na zápis by rodiče neměli podceňovat, ovšem klást na dítě zbytečně vysoké nároky také není nejlepší řešení.

Co by tedy děti měly umět:

1.       Měly by být pohybově vyspělé – to znamená, že musí koordinovat své pohyby, házet a chytat míče, běhat, skákat a udržet rovnováhu na jedné noze.
2.       Měly by se umět obléci a obout se, rozvázat a zavázat tkaničky, rozepnout zip a zapnout knoflíky.
3.       Měly by umět používat příbor a samostatně se najíst.
4.       Musí zvládat osobní hygienu.
5.       Měly by mít pod kontrolou vlastní chování a uvědomovat si svou zodpovědnost.
6.       Měly by umět samostatně vystupovat a vyjádřit svůj názor.
7.       Musí umět mluvit ve větách, a zvládnout by měly básničku či krátký příběh.
8.       Měly by umět zacházet s předměty denní potřeby.
9.       Měly by umět kreslit, lepit i vystřihovat.

10.   Musí umět rozeznat barvy, tvary i materiály.
11.   Měly by se umět soustředit i na věci, které je příliš nebaví.
12.   Musí být schopni zapamatovat si, co vidí a slyší.
13.   Měly by znát základní sociální pravidla.
14.   Vhodné je také umět navázat kontakt s dospělými a umět s nimi komunikovat.
15.   Důležitá je i spolupráce ve skupině dalších dětí.
16.   Měly by vědět, kde bydlí, jak se jmenují, i kam se obrátit v případě nouze.