Doma čas pomaly neplynie


KeÄ si niektorá nádejná mama myslí, že na rodiÄovskej dovolenke koneÄne trocha spomalí, nemá celkom pravdu. Možno Äo sa týka pracovných povinností, tak to platí na sto percent, ale celkové životné tempo sa skôr zrýchli. Na rodiÄovskej dovolenke totiž máte dojem, že dvadsaťštyri hodín je na deň dosÅ¥ málo a hoci aj tri hodiny spánku v kuse sú veľkým luxusom.

Sme všetci celkom rovnakí

NiÄ sa nedá robiÅ¥, opatrovanie detí je viac ako práca na plný úväzok. Hlavne sa vám vÄaka nemu zmenia priority a celkovo zaÄnete byÅ¥ skromnejší. Prestanete maÅ¥ zbytoÄne veľké oÄakávania, Äo sa týka trávenia voľného Äasu, pretože ho prakticky prestanete maÅ¥. Ak vám aj zostane chvíľa pre seba, bude naplnená napätím a neistotou a neustálymi myÅ¡lienkami na syna Äi dcéru. Je v poriadku? Starajú sa oňho dostatoÄne? Nie je mu smutno? Nie je hladný? Alebo keÄ raz za Äas vyrazíte na nákupy, nakoniec sa pristihnete, že ste nakúpili asi sto vecí na potomkov a na seba ste akosi pozabudli. Ale taký je už údel rodiÄov na celom svete, Äi sa vám to páÄi alebo nie.

Kategorie: Nezařazené