Měření a měřidla

Činnost, pomocí které je možné zjistit hodnoty fyzikálních nebo chemických http://www.chemicke-listy.cz/ vlastností různých předmětů nebo látek, procesů a prostředí se nazývá měření. Hodnoty se měří různými přístroji a nástroji – měřidly, naměřené hodnoty se udávají v určitých jednotkách.přesné měřidlo detailní pohled
Význam měření stále roste, ať už jde o výrobu, vědu, techniku, obchod nebo situace spojené s běžným životem. Široké spektrum potřeb měření předurčuje velké množství rozmanitých měřidel a měřících přístrojů s rozdílným rozsahem měřených veličin. K nejstarším a nejběžněji používaným metodám měření, především v obchodě, patří vážení. Váhy mohou být rovnoramenné, pákové, kyvadlové, pružinové nebo elektronické s digitálním ukazatelem naměřené hmotnosti.
Přístroje pro měření lze rozdělit do různých kategorií podle oblasti použití, měřených veličin a měřících metod nebo podle nároků na přesnost měření. Pro měření délky nebo úhlu ve strojírenství slouží například posuvná měřítka, mikrometry, úhloměry nebo úhelníky. Používají se také různé šablony a kalibry, s jejich pomocí se zjišťuje správný rozměr nebo tvar porovnáním, zda nepřesahuje mezní hodnoty. Bývají vyrobeny ze speciální oceli, která vyniká vysokou tuhostí a stálostí rozměrů.měření vzdálenosti v exteriéru klobouk
Pravidelné plochy je možné změřit tak, že se změří jejich délky a provede se potřebný výpočet. Pro měření nebo odměřování sypkých materiálů a tekutin se používají válcové odměrky se stupnicí. Obecně jsou známy vodoměry a plynoměry, meteorologický srážkoměr nebo v medicíně používaný spirometr. Rychlost pohybu je možné měřit přímo prostřednictvím sil, na rychlosti závislých, například odporu vzduchu nebo elektromagnetických sil, tento princip je využíván u klasických tachometrů. Druhou možností je nepřímé měření, například počítáním otáček kola a následným výpočtem. Teplotu je možné měřit kapalinovými nebo bimetalovými teploměry, pomocí teplotně závislých elektrických součástek nebo pyrometrů.