Nemáte nárok na odškodnění?

Někdy se stane, že se člověk někam chystá letadlem, ale byť učiní vše tak, jak má, prostě se do cíle nedostane. Respektive dostane, ale až s pověstným křížkem po funuse.
Je to nepříjemné, ale je to prostě tak. A jediné, co pak takovému pasažérovi může poněkud zvednout náladu, je to, že existují situace, kdy mu kromě obligátního erárního občerstvení na letišti a případného nocování v hotelu na náklady letecké společnosti náleží i finanční kompenzace.
zapadané letiště

K tomu, aby ji člověk získal, musí být ale splněny podmínky stanovené evropskou regulací EC 261/2004. Tedy musí jít o zpoždění dosahující alespoň pevně dané minimální délky, o let provozovaný leteckou společností sídlící v Evropské unii či zemi spadající pod tuto regulaci nebo provozující ten který let v tomtéž prostoru nebo mířící z tohoto prostoru jinam, a musí jít o zpoždění zaviněné samotnou leteckou společností a nikoliv jinými okolnostmi, jež tato společnost nemůže ovlivnit.
Tedy musí jít o vinu firmy, jež měla přepravu zajistit, ale nezajistila, nikoliv o mimořádné okolnosti, mezi něž patří omezení letového provozu, bezpečnostní situace, stávka třetí strany, přírodní katastrofa nebo špatné počasí.
Všechno je tedy jasné. Jenže je tu vždy ještě jeden podstatný ‚detail‘. A sice to, že se aeroliniím pochopitelně nechce podobné odškodnění platit ze svého. A proto se nejednou i neoprávněně odvolávají na okolnosti, jež nemohly ovlivnit, jež je povinnosti platit zprošťují. Respektive zarytě nekomunikují a doufají, že to člověk, mající nárok na odškodnění, nakonec vzdá.
letištní koridor

A co pak? Pak to člověk může hnát až před soud, do čehož se mu ale nejednou vesměs moc nechce, třeba kvůli nezkušenosti, nejistému výsledku a dlouhým a náročným tahanicím, anebo se obrátit na právníky, kteří se na tuto problematiku specializují a vše zařídí sami, navíc s tím, že si vezmou provizi teprve tehdy, kdy se poškozený dočká adekvátní satisfakce.
A proto neváhejte, byli-li jste poškozeni příliš dlouhým zpožděním. Právníci vám ochotně pomohou s vymáháním kompenzace za zpožděný let, jež může být až šestiseteurová. A takovou ‚náplast‘ aerolinkám přece nenecháte, že?