Podoba a historie astrologie, horoskopů a věšteb

Jiné průzkumy v dřívějších dobách potvrdili velkou pověrčivost lidí ve věcech, které nemohou tak úplně ovlivnit. Pocit jakési „bezmoci“ nás může přimět věřit několika zdánlivě „ověřeným“ znamením. Abychom se s tím lépe dokázali vypořádat, možná by nám mohla pomoci znalost principů a historie astrologie a věštění.
pokoj čaroděje
Historie a vznik
Vznik astrologie jako oboru je připisován Babylónii kolem 2. tisíciletí před naším letopočtem. Zde údajně také vznikl první horoskop. O další vývoj se zasloužil starověký Egypt, ve kterém nachází své kořeny pozdější řecká astrologie. V těchto kulturách se astrologie i věštění neodlučitelně shledávaly s mytologickými a náboženskými představami. Lidé tehdy věřily na znamení (nejen astrologická) mnohem více. Kromě věštění z oblohy či hvězd byly dříve používány různé metody na předpovězení budoucnosti. Jen namátkou – dříve se věštilo např. ze zvířecích vnitřností (hojně), letu ptáků či kvokání kuřat. Z metod, které přetrvaly, uveďme například věštbu kyvadlem, z karet nebo z dlaně a ze snů.
V protikladu ke starověku je podle dnešních průzkumů mezi věřícími evropských zemí méně pověrčivých lidí (co se horoskopů a věšteb týká) než mezi nevěřícími. Může se to zdá zvláštní, ale musíme si uvědomit, že např. ve středověku byly takovéto praktiky církví považovány za čarodějnictví, tedy nemají ve skutečnosti dnes k víře křesťanské tak blízko, jako měly ve starověku k jiným vírám.
Naše území (respektive lidé na něm) bylo vyhodnoceno mezinárodním výzkumem pověrčivosti v roce 2007 jako šesté nejpověrčivější. Kdy vlastně máme tendence propadat pověrčivosti nejvíce?
znamení zvěrokruhu
Pověra a důvěra
Pověrčivost v nás vzbuzuje především strach či nejistota. Hned na dalším místě je bezmoc a zoufalství. Jsou to tedy hlavně negativní emoce, které nás dělají pověrčivými. Jejich vlivem poté věříme vykladačům karet a věštcům. Sezení s nimi či jejich výklad událostí může někdy sloužit jako jakási terapie. Dokud to pomáhá, je to v pořádku, otázkou však zůstává, zda by se těmto lidem nedařilo lépe v péči opravdového terapeuta, kde by mohli najít pomoc i radu za jistějších podmínek.
Pokud si budete chtít něco ověřit nebo požádat o radu v televizních programech specializujících se na věštění, rozmyslete si, zda není lepší místo, kde přednést svůj problém. (Určitě je!)
Vyslovená předpověď se totiž opravdu může naplnit – ne proto, že by to ve skutečnosti byla předpověď, ale proto, že se z ní stane plán, který budete vnitřně následovat.