Půjčovna přívěsných vozíků Praha 9 nabízí i tranzitní dodávky


Stěhování se dá zvládnout i bez specializovaných firem. Bude vás to stát sice o něco více úsilí, ale nezapomínejte, že fyzický pohyb zvyšuje tělesnou kondici, uvolňuje hormony štěstí – endorfiny a hlavně si budete vše organizovat sami a budete mít o průběhu stěhování dokonalý přehled. Nesmíte ovšem nic podcenit, zvláště pak přípravu a balení věcí. Stejně tak není dobrý nápad provádět vše na poslední chvíli a na „jeden zátah“ a přeceňovat vlastní možnosti a schopnosti.

veselé stěhování

VypůjÄit si můžete buÄ vozík „na kouli“, nebo i dodávku s vozíkem

Jestliže si troufáte zvládnout jízdu s dodávkou vÄetnÄ› pÅ™ipojeného vozíku, máte možnost využít tuto službu v nÄ›kterých půjÄovnách. Tímto způsobem lze zvládnout pomÄ›rnÄ› snadno stÄ›hování celého bytu. Ve dvou nebo ve tÅ™ech lidech se tato služba stále vyplácí ve srovnání se stÄ›hovací firmou, která je nÄ›kolikanásobnÄ› dražší. Výhodou je oplachtování vozíku, Äímž chráníte náklad pÅ™ed nepřízní poÄasí. Vozíkem získáte pÅ™ibližnÄ› dva krychlové metry úložného prostoru o maximální hmotnosti tÅ™i ÄtvrtÄ› tuny, a jestliže zvolíte variantu i s pÅ™epravní dodávkou, máte k dispozici až 17 kubíků a celkovou délku úložného prostoru pÅ™ibližnÄ› 5 metrů.

Vozidla jsou vybavena tzv. kotvícími body, umístÄ›nými uvnitÅ™ na boku, nikoli na podlaze. Náklad tedy snadno pÅ™ipevníte a zajistíte proti pohybu. Nezapomínejte vÅ¡ak na jeho důkladné balení do plastové fólie a na případné vycpávky z molitanu nebo z polyetylenových výlisků. Může se vám hodit transportní rudl a popruhy, nÄ›které půjÄovny dodávek je mají k dispozici.

koÄka v krabici

AsistenÄní služba a dálniÄní známka

PůjÄovny přívÄ›sů Praha 9 mají zájem na tom, aby se mohli zákazníci na vozový park spolehnout, jeho dobrý technický stav je jednou z podmínek úspÄ›chu v silné konkurenci, která na trhu v souÄasné dobÄ› panuje. Nikdo vÅ¡ak není neomylný a i technika může selhat v tom nejménÄ› vhodném okamžiku, proto je k dispozici asistenÄní služba 24 hodin dennÄ›. SamozÅ™ejmostí je dálniÄní známka, nejste tedy limitováni jízdou mimo placené úseky.