K čemu je písek do filtrace?

Když má člověk nějaký ten kousek pozemku, nejednou se rozhodne, že si na něj umístí zahradní bazén. A to z toho prostého důvodu, že mít nějakou podobnou vodní nádrž přijde přinejmenším v létě k duhu. Kolem je totiž horko na padnutí a člověku tak náramně přijde vhod, může-li se třeba alespoň na chvilku celý smočit v takové průzračné vodě.

písek do filtrce

Jistě, mohl by se koupat i někde jinde, ovšem to obnáší nejednou i nemálo obtíží.

  1. Zajet si někam k rybníku nebo jezeru je možné, ale jen tehdy, je-li taková přírodní nádrž v dosažitelné vzdálenosti, a tradičně tam hrozí i nával, hluk, znečištěná voda a třeba i riziko poranění se o odpadky, jež tam někdo lhostejně pohodil. Takže není zase moc o co stát.
  2. Zajet si k řece obnáší vlastně tytéž možné problémy. A oč méně hrozí v proudící vodě nějaké ty sinice a podobné prevíty, o to větší je riziko úrazu zaviněného vodním proudem.
  3. Zajít si na plovárnu jde rovněž jen tehdy, je-li tato někde poblíž. Což ve většině případů nebývá. Tam je sice voda čistá a bezpečná, ale je tam třeba dodržovat hodiny pro veřejnost, nejednou je tam plno a navíc se ještě musí za použití platit. Což také není zrovna potěšující.

Takže nad vlastní bazén vlastně není. Ale má-li být tento dokonalý, tedy obsahující za všech okolností průzračnou vodu, je tu třeba i lecčeho, co bojuje právě s nečistotami. Jež by jinak dříve či později vodu v bazénu znehodnotily.
K zařízením, bez nichž nelze čistoty bazénové vody dosáhnout, patří i filtrace. Bazénová filtrace založená na principu průtoku vody pískem, na němž hrubší nečistoty ulpí a voda je zase bezvadná.

plavecký bazén

Ovšem písek do filtrace není jen tak ledajaký. Aby tento plnil úkoly, jež jsou na něj kladeny, musí mít přesně požadované parametry, musí být přesně takový, jaký si to které filtrační zařízení žádá.
A aby člověk nepochybil, prodávají se u nás už křemenné písky do bazénových filtrů přesně těch vlastností, které výrobci filtrací doporučují. A to co se týká zrnitosti a ostrosti hran jednotlivých pískových zrnek. A protože je jasné, že nic na světě netrvá věčně, je třeba tento písek po určité době i měnit za nový, má-li být dosahováno dokonalosti.
A proto se o píscích do filtrace informujte co nejdetailněji. Abyste měli bazénovou vodu, v níž bude radost se vykoupat.