Neslyšící to chce taky

Existují webové stránky, které umožní neslyšícím lidem lépe a komfortněji se orientovat ve světě internetu. Sami víte, kolik užitečných informací se na něm dá najít, samozřejmě i těch negativních, ale zůstaňme u přínosů. Odborníci tvrdí, že když si chce cokoli člověk neslyšící na internetu přečíst, je to jako bychom si my četli na internetových stránkách v anglickém jazyce. Ano, budeme tomu rozumět, ale nikdy to nebude naše přirozenost.

Pomáhat je lidské

Lidé dnes pomáhají mnoho dalším lidem a je to tak moc dobře. Když jsou mezi námi takoví, kteří mohou pomoci, proč by nepomohli těm, kteří to potřebují. Není to žádná povinnost, je to lidská přirozenost. Věřím, že většiny z nás.

Pokud si dnes neslyšící mohou otevřít notebook a na stránkách zdravotní pojišťovny se dozvědí o všem důležitém prostřednictví videí, ve znakové řeči. Aby nebyly stránky zatěžovány mnoha videi, existuje také program, který je součástí příslušných webových stránek, člověk si jej nainstaluje do svého počítače a pomocí nich může bez zbytečného zatěžování sledovat vše, co potřebuje.

Speciální přístup na přepážkách

Setkat se můžeme také se speciálním přístupem na přepážkách u pojišťoven, úřadů práce, magistrátech. Je to smutné, že po takové době, ale je dobře, že přece. S neslyšícími lidmi se začíná počítat. Důležité je, že i oni snad mají pocit, že jsou naší součástí, součástí nás všech a nejenom uzavřenou komunitou.

Dá se říci, že jednoduché úkony, jako je změna jména v občanském průkaze nebo změna bydliště, si dokáže neslyšící člověk vyřídit bez větší problémů na úřadě sám. Pokud se samozřejmě jedná o složitější vysvětlování nějakého problému, využívají neslyšící stále ještě tlumočníky.

Není neslyšící jako neslyšící

Pro slyšícího člověka je to možná jedno, ale každý člověk, který neslyší, není stejný. Jinak život, čtení, psaní, komunikaci i práci s webem vnímá člověk, který nikdy neslyšel a neslyšící komunita pro něj znamená jistotu a domov. Ale ten, který třeba do osmi let normálně slyšel, má slušné základy českého jazyka, uměl číst a psát, má kamarády mezi slyšícími, je na tom nejspíš lépe. Vše lépe chápe, komunita neslyšících mu zpravidla nic neříká a na webu je jako doma.

Kategorie: Web