Odkazy je možné získat i jiným způsobem

Link farma sice patří mezi nekalé praktiky při realizaci SEO optimalizace, avšak stále jde o jednu z nejčastějších technik, jak získat mnoho různých zpětných odkazů. Právě ty jsou základním stavebním kamenem při úspěšné optimalizaci webu, a proto je poměrně paradoxem, že se využívá nekalé praktiky, jako je tvorba link farem.
umělá inteligence

Efektivní cesta k předním příčkám

SEO optimalizace se snaží získat co nejvyšší pozici při vyhledávání. Proč tomu tak je? Jednoduše proto, že uživatel internetu, který zadá do vyhledávače určité klíčové slovo, bude následně sledovat odkazy na prvních příčkách. Jen zřídkakdy se stane, že by uživatel zabrouzdal i na druhou nebo další stránku při vyhledání určitého klíčového slova. Je proto nadmíru jasné, proč je důležité snažit se odkaz na svůj web dostat právě do zmiňovaných prvních příček.

Proč zvolit zpětné odkazy?

Když jsou weby navzájem provázané a tvoří hustou síť zpětných odkazů, jedná se o pozitivní krok k tomu, aby byl web obecně viditelný. Někdy to však může být poměrně obtížné, což je případ silné konkurence, například v oblasti elektroniky. Právě obchody s elektronikou jsou poměrně ohrožené tím, že se nějaká konkurence dostane při vyhledání nějakého klíčového slova na vyšší příčku. Z tohoto důvodu je dobré být připravený i na to, že může přijít na řadu nějaké nekalá technika.
seo návrh
Zkušení odborníci, kteří se SEO optimalizací zabývají, vám však řeknou, že jde o hloupost. Ačkoliv totiž z krátkodobého hlediska skutečně dojde navýšení počtu návštěvníků, je zřejmé, že jakmile různé nástroje vyhledávající nekalé praktikanty SEO technik přijdou na to, že s daným webem je něco špatně, pak je možné očekávat nějaký postih, který v rámci webu a jeho příčky při vyhledávání nebude příliš pozitivní. Z tohoto důvodu je lepší vyhnout se praktikám, mezi které patří i realizace takzvaných link nebo odkazových farem.

Kategorie: Web