Chráníte dobře svůj počítač?

Počítačový virus je program, který určitým způsobem ovlivňuje chod počítače. Jedná se zejména o snahu počítač zablokovat či vymazat z něho důležitá data. S počítačovými viry se také pojí kybernetická bezpečnost – čímž rozumíme odvětví výpočetní techniky, které má za úkol chránit data a citlivé informace. Kybernetická bezpečnosti nabývá důležitosti, o čemž také svědčí přijetí Zákona o kybernetické bezpečnosti, který vyšel v platnost v roce 2015.
zamčené kódy
Typy virů
Trojský kůň– bez pochyby nejznámější typ počítačových virů. Tento program má za úkol vydávat se za prospěšný program, mezitím co vykonává škodlivou činnost. Mnohdy tak trojského koně ani nelze rozeznat od ostatních programů. Může mít podobu souboru s koncovku obrázku či videa. Pokud si tedy nejste jisti, zda jste soubor ukládali vy, nikdy ho nespouštějte!
Worms (červi) – tento vir neinfikuje přímo soubory, ale šíří se prostřednictvím počítačové sítě. Červi se skrývají zejména v přílohách v e-mailové komunikaci. Můžete se před nimi chránit vyšším zabezpečením svého e-mailu, aby vám nechodila žádná nevyžádaná pošta.

Souborové viry– tyto viry jsou specifické tím, že napadají pouze programové soubory. V programu, který viry napadnou, přepíší část kódu na vlastní kód anebo vlastní kód k programu přidají. Tím změní chování původního souboru.
binární systém
Trojské koně v České republice
Mezi aktivní viry typu Trojský kůň patří momentálně v České republice viry Danger a Chromex. Lze je zařadit do nejobávanějších virů, které se neustále nekontrolovatelně šíří internetem. Pomáhá tomu zejména skutečnost, že se rozšiřují pomocí přílohy v e-mailových zprávách. Virus Danger má za úkol napadnout počítač a zašifrovat data. Tvůrci viru pak následně za dešifrování obsahu počítače požadují výkupné. Na trojského koně Chromex může běžný uživatel narazit při online sledování filmů či seriálů. Jistě to znáte. Než video spustíte, musíte se proklikat řadou reklam, které se spouští automaticky po kliknutí na video. Nové záložky, které po kliknutí vyskočí, mohou obsahovat nabídky instalace škodlivých pluginů. Můžete se tak setkat s tím, že pro přehrání videa bude prohlížeč požadovat rozšíření, za kterým se bude skrývat škodlivý software.

Ochrana před počítačovými viry
To, proč jsou počítačové viry tak rozšířené, je zapříčiněno zejména neopatrností uživatelů. Proto je maximálně důležité, aby uživatelé z internetu nestahovali žádné neznámé programy. Podstatné je také používat silná hesla, nejlépe v kombinaci velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků. Je potřeba využívat služeb firewallu, který znemožňuje vstup škodlivých souborů do vašeho počítače prostřednictvím internetu. Důležité jsou i pravidelné aktualizace antivirového a antispywarového programu, aby bylo zamezeno všem vnějším hrozbám.

Kategorie: Web