Horská služba nikdy nespí

·        Pravděpodobně každý, kdo navštíví hory, prohlásí, že jsou krásné.
·        A pravděpodobně každý, kdo tu trvale bydlí nebo je dobře zná, dodá, že jsou zrádné.

Nejprve se lidé usazovali spíše v nížinách, později ale objevili i tyto oblasti, a tak se sem začali stěhovat první obyvatelé. A jistě jich také dost v horách zahynulo, protože nevěděli, jak se tu mají chovat. Na této skutečnosti se, do dnešní doby, v případě některých návštěvníků, také mnoho nezměnilo. Proto jsou tu ti, kteří ze zoufalé situace pomohou.

Členové Horské záchranné služby.
–         Tuto instituci předcházelo, roku 1850, založení koncesované služby horských průvodců a nosičů.
–         Tito lidé znali velice dobře hory, a dokonce uměli i poskytnout první pomoc.
–         O padesát let později už Krkonoše zažily první organizovanou záchranou akci.

Cesta k založení Horské záchranné služby byla vytýčena.Datem, kdy byla oficiálně založena, je dvanáctý květen, roku 1935. Byla to parta nadšenců, kterým sice chybělo materiální vybavení, ale rozhodně jim nescházel smysl pro kamarádství a obětavost.

Není jednoduché, stát se členem HS

Povinnosti členů jsou docela obšírné.K jejich hlavním úkolům patří
·        pořádání záchranných akcí
·        transport zraněných
·        instalace a údržba výstražných a informačních zařízení
·        informování veřejnosti o sněhových a povětrnostních podmínkách
·        lavinové pozorování
·        hlídková činnost na hřebenech hor

Pokud by se někdo rozhodl k Horské službě nastoupit, musí splňovat několik podmínek

1.     Pochopitelně musí být v daném regionu volné místo. Tyto informace získá přímo na stanici HS.
2.     Uchazeč musí mít trvalé bydliště v okruhu pěti kilometrů.
3.     Věková hranice je limitována. Od osmnácti, do třiceti sedmi let.
4.     Zdravotní stav uchazeče musí být více než dobrý.
5.     Měl by ovládat základy horolezectví.
6.     Umět lyžovat.
7.      Vyznat se dobře v celé oblasti.