Oční vady, jejich příznaky a léčba

Zrakovou vadou, která trápí mnoho lidí, je označován stav, kdy zrakové ústrojí neplní svou funkci, nebo jí plní pouze omezeně. Poruchy vidění trápí mnoho lidí. Proto, když zpozorujete změny v kvalitě vidění, měli byste co nejdříve navštívit očního lékaře.

Poruchy zraku můžou být různého druhu, a jsou buďto získané důsledkem namáhání očí, úrazem nebo věkem, nebo vrozené, které nejčastěji bývají dědičné.

Zhoršené vidění se dá často korigovat brýlemi nebo kontaktními čočkami. Účinným a často trvalým řešením pak bývá chirurgická léčba.

Mezi nejčastější poruchy zraku se řadí krátkozrakost, dalekozrakost, vetchozrakost, šedý zákal a zelený zákal.

1.       Krátkozrakost – myopie, je dioptrická vada, při níž špatně rozeznáváme předměty na dálku a citlivě vnímáme oslnění. Riziko onemocnění představuje především při řízení vozidel nebo při práci s počítači. Koriguje se nošením kontaktních čoček nebo brýlí s minusovými čočkami, které obraz posunou na sítnici dozadu.

2.       Dalekozrakost –hypermetropie, je vada, při níž se špatně zaostřuje na blízko umístěné předměty. Často způsobuje bolesti hlavy, migrénu, ospalost a nesoustředěnost. Koriguje se nošením kontaktních čoček nebo brýlí s plusovými čočkami, které obraz posunou na sítnici vpřed. Pro nápravu dalekozrakosti je vhodný laserový zákrok.

3.       Vetchozrakost – presbyopie, je vada, při které oční čočky ztrácejí pružnost a nedokážou zaostřit nablízko. Často kvůli tomu trpíme bolestmi hlavy, pálením očí, nadměrným slzením, nebo naopak pocitem písku v očích. Léčba se řeší brýlemi nablízko nebo zákrokem, při němž je do oka implantována speciální nitrooční čočka.

4.       Šedý zákal – katarakta, je onemocnění způsobené stárnutím. Dochází zde k trvalému zakalení oční čočky, kvůli kterému je vidění nejasné a zamlžené. Léčí se jedině operací, při níž je zakalená čočka nahrazena čočkou umělou.

5.       Zelený zákal – glaukom, je závažné a zároveň zákeřné onemocnění, které může způsobit trvalé poškození zraku až slepotu. Vhodnou léčbu určí lékař po důkladném vyšetření.