Jak získat práci v oblasti energetiky?

Jste absolventy střední či vysoké školy a uvažujete nad tím, co teď budete dělat? V případě, že uvažujete o práci v energetickém sektoru, tak se musíte nejdřív připravit na to, co všechno po vás bude váš budoucí zaměstnavatel coby po energetickém specialistovi chtít. Získat toto místo není vůbec jednoduché, protože musíte mít dostatečnou průpravu k tomu, abyste si ho zasloužili.

Jaké vzdělání budete jako energetický specialista potřebovat? Variant je několik:
1.      musíte mít bakalářský, magisterský nebo doktorský titul z oblasti technických věd v oboru energetiky či stavebnictví s praxí v tomto oboru po dobu alespoň tří let, nebo

2.      musíte splňovat středoškolské vzdělání s maturitou některé z oblastí technického zaměření s oborou energetiky či stavebnictví a mít praxi v oboru šest let a více, nebo

3.      mít ukončené vyšší odborné vzdělání technického zaměření v oboru energetiky nebo stavebnictví a zároveň mít minimálně pět let praxe v oboru.
Podmínky pro získání tohoto místa se řídí zákonem o hospodaření energií a vše kontroluje Ministerstvo průmyslu a obchodu, tak musí být uchazeč také držitelem oprávnění, které Ministerstvo průmyslu a obchodu uděluje na základě složené zkoušky, v jejímž rámci lze žádat o více oprávnění.

Pro práci energetického specialisty budete potřebovat oprávnění pro:
·        zpracování energetického auditu a energetického posudku,
·        provádění kontroly klimatizačních systémů,
·        provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie,
·        zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB).

Je jisté, že pro k výkonu tohoto povolání potřebujete mnoho povolení, oprávnění, praxe a dostatečného vzdělání, ale není čemu se divit. Tato práce je nejen náročná, ale také velice zodpovědná a pracovník na této pozici musí dbát na detaily, být pracovitý, zkušený, vzdělaný a inteligentní člověk. Pokud tyto aspekty splňujete, tak se nebojte získat či si doplnit vzdělání a získat výše uvedená oprávnění od MPO.