Možnosti vzdělání v energetice pro každého

Tak, jako mnoho vysokých škol nabízí možnost celoživotního studia, tak některé vysoké školy nabízí také jednodenní kurzy, kterých se můžete zúčastnit za určitou úplatu. A nezáleží vůbec na tom, zda jste daný obor studovali, právě studujete, nebo vás jen zajímá a máte jiné vzdělání. Zaplatit si účast v takovém kurzu totiž může skutečně každý.

Energetický ústav Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně je jednou ze škol, která nabízí kurzy tématicky určené právě této fakultě, které vyučují akademičtí pracovníci fakulty. Jejich kurzy jsou určeny skutečně pro všechny, tedy jak pro studenty inženýrství i pro osoby, které patří do skupiny neenergetických specializací v oblasti energetiky. A vhodné jsou také jako rekvalifikace účastníků.

Všechny kurzy vám nabídnou základ pro získání, připomenutí či prohloubení vašich znalostí v základních disciplínách energetiky. Počty kurzů jsou hojné, a proto si mezi nimi zaručeně vybere bezpečně každý právě to, o čem by se chtěl dozvědět více. Vybírat můžete například z:
·        vybraných kapitol z termomechaniky,
·        teplárenství,
·        zdrojů energie a technologie pro jejich využití,
·        ekonomiky a legislativy v energetice,
·        nebo moderních metod měření v oblasti tepelné techniky.

To jsou samozřejmě jen příklady z kurzů, ze kterých můžete na Fakultě strojního inženýrství vybírat. Nabízí vám toho mnohem více a to hlavní, co vám nabízí, je možnost vzdělání pro každého, kdo by měl zájem se o tomto oboru něco nového a zajímavého dozvědět. Pokud tedy pracujete v energetice, studujete inženýrství, nebo vás jen zajímá, jak vše funguje, tak je pro vás škola Vysokého učení technického připravena.

Všechny kurzy jsou jednodenní a konají se v areálu Vysokého učení technického v Brně od 9:00 do 15:00 za 1 400 Kč za jeden kurz. Podívali jsme se zde na nabídku kurzů této konkrétní vysoké školy a fakulty, ale to neznamená, že je jediná, který takové programy nabízí. Když se podíváte na webové stránky jakékoli technické vysoké školy v České republice, jistě tam podobné kurzy, nebo program celoživotního vzdělávání najdete i ve vašem městě, nebo v jeho blízkém okolí.