K čemu je zapotřebí tabletová sůl

Voda je nejrozšířenější tekutinou v přírodě, je to životodárná síla, která je schopna na sebe vázat řadu minerálních a stopových prvků. Setkáváme se s ní doslova na každém kroku v mnoha podobách, nejčastěji však ve formě sloučeniny, a v omezené míře jako s destilovaným médiem.
Destilovanou, chemicky čistou vodu naléváme do napařovacích žehliček, autobaterií a dalších technických prostředků. V této formě není pitná, stejně tak není využitelná ani na hygienu a koupání. V bazénech však příliš tvrdá voda způsobuje problémy v podobě usazování minerálů a je vhodné jejich obsah redukovat tak, aby nebyl zdraví škodlivý, ale zároveň umožnil správný chod technologického bazénového zázemí.

plavecký bazén

Změkčování vody se provádí třemi základními způsoby

Demineralizace – samotný název napovídá, že se tímto způsobem odstraní veškeré ionty minerálních látek. Vymění se za ionty tzv. hydroxylu (OH) a vodíku H a ty se pak přemění na chemicky čistou vodu, čímž vznikne naprosté tzv. odsolení. Je k tomu třeba zpětný regenerační proces a ten se zajistí hydroxidem sodným (NaOH) a kyselinou solnou (HCl).

sůl

Jednou z možností, jak výrazně snížit obsah minerálů, je dekarbonizační proces. K tomu slouží katexové patrony, které navážou karbon (hydrogenuhličitan) na ionty vápníku a hořčíku a ty se pak vymění za vodíkové kationy. Vznikne kyselina uhličitá (podobně jako sodovka), oxid uhličitý se z vody odpaří a tím celý proces končí.
Změkčování – nejčastější způsob využívaný v domácnostech (myčky nádobí a bazény). Zde se vyměňují vápenité a hořečnaté ionty za sodíkové. Katexová náplň se postupně odčerpává a nakonec se musí tzv. regenerovat solným roztokem. Využívá se k tomu regenerační tabletová sůl https://www.chlorito.cz/tabletova-sul. Tímto procesem vznikne tekutina, která je pitná a využitelná na mytí nádobí i na koupání, je pouze měkčí a obsah minerálů je snížen, nikoli však zcela odstraněn.