Příležitost kurzů, besed a kariéry u skupiny ČEZ

Mnoho společností, zejména těch zaměřených na strojírenství a energetiku, si rádo vychovává své budoucí zaměstnance již v době, kdy studují. Podporuje je četnou praxí během studia, přednáškami, besedami či odměnami za studium. Společnost ČEZ není žádnou výjimkou a nabízí mnoho možností vzdělání jak pro studenty individuálně, tak i pro celé školy.


20 let vzdělávacího programu

Ano, je to již 20 let, co se ČEZ snaží přispět ke studiu, prohloubit znalosti studentů a zároveň si zajistit kvalifikované budoucí pracovníky. Pro školy a pedagogy připravili nejen vzdělávací materiály, které je možné si stáhnout na jejich webových stránkách, ale také možnost přednášek, besed a seminářů. Je důležité motivovat a vzdělávat nejen studenty, ale také jejich vyučující a ČEZ si tuto potřebu zajisté uvědomuje.

Proto přináší pedagogům motivaci novou inspiraci pro výuku fyziky. Zároveň mohou školy využít také možnosti exkurzí přímo do energetických provozů pro své studenty. Studenti se tak mohou podívat přímo tam, kde by jednou mohli pracovat a dozvědět, co přesně by byla náplň jejich práce.


Možnosti zajímavého vzdělání pro studenty

Stejně jako pro učitele, i pro studenty skupina ČEZ připravila na svých webových stránkách studijní materiály, které si mohou bez nejmenších problémů stáhnout do svého počítače. Zároveň pro ně připravila také časopis 3pól, který od roku 2008 vychází v elektronické podobě jako e-zin. V časopisu najdou zajímavé informace a novinky všichni, kdo se zajímají o vědu a techniku.

Skvělým způsobem, jak inspirovat ke zvyšování vzdělání, prohlubování stávajících znalostí a zároveň zábavy jsou nejrůznější soutěže a olympiády. Během matematické a fyzikální olympiády si studenti nejen prověří své znalosti, ale také mohou získat 10 000 Kč, pozvánku na Letní univerzitu a možnost získat práci u skupiny ČEZ.

Největším lákadlem pro účast studentů škol v těchto olympiádách je ovšem získání grantu od ČEZu v hodnotě 200 000 Kč, které jsou určeny na vybavení speciální učebny fyziky. Soutěže společnost pořádá jak pro středoškoláky, tak i vysokoškoláky v podobě projektů, ale také soutěže diplomových prací a pro středoškoláky soutěž Co víš o energetice.